Actief in ontwerp, aanleg, beheer, advies en bewustwording

Actief in bosbeheer

Voor particulier of gemeente

Publieksvoorlichting vooraf en tijdens en na oplevering

Adviseert de boseigenaar in het maken van keuzen en het consequente beheer

Beheert bos en terrein voor boseigenaar

Blest met of voor de eigenaar

Houtverkoop / uitvoering dunning

Flora en fauna check en opstellen werkprotocol

Beheerplannen of advies in ontwikkelingsrichting van het bos. Dunning is veelal het instrument om het doel te bereiken. Inbrengen van boomsoorten in het bossysteem kan de ontwikkeling nog nadrukkelijker in gang zetten.

Actief in boombeheer

Voor particulier, projectontwikkelaar of gemeente

Is het de juiste boom voor de locatie?

Welke streefleeftijd is reëel?

Is de groeiplaats daar voor geschikt of geschikt te maken?

Welke list is er te bedenken om de boom mee te laten doen in de dynamiek van de stad?

Producten voor boombeheer:

  • Boomtaxatie
  • Groeiplaatsinrichting
  • Beheeradvies voor groeiplaats
  • Inrichting groeiplaats
  • Boom effectanalyse bij herinrichting van terreinen en bouwactiviteiten
  • Boomeffectanalyse bij evenementen

Voorbeeld van beheer van groen kapitaal in Eindhoven

Lavapad dunning

Hoe om te gaan met de groeiruimte voor de bomen en tevens met de leefruimte voor de bewoners in de TIJD

Fluisterwal

Zorgt voor het doen fluisteren van het autobaan verkeer en is tevens een groene omlijsting, achtergrond van de Achtse barrier

Contact

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met me op.

Close Menu