Dommelse Kracht

Heer Dommel ziet

Dommelse Kracht geeft de wens weer om van Eindhoven nog meer een mooie groene stad te maken, een vitale biotoop waar het goed toeven is voor bomen, planten, dieren én mensen. Door praktisch na te denken en door ECO LOGISCH te handelen. Onder de naam Dommelse Kracht hebben we in 2009 een revitaliseringsplannen voor de bomen in Eindhoven gemaakt. Deze zijn nog niet aan de raad voorgelegd….. Daarvoor waren ze onvoldoende gekuist of waren de consequenties te verstrekkend. Er ligt zoveel waardevol werk en resultaat in de plannen dat het jammer zou zijn om ze de Eindhovenaren te onthouden. Ze kunnen als schetsen gelezen worden. Voor zover het past binnen het vastgestelde beleid wordt er wel mee gewerkt binnen de gemeentelijke organisatie. Het doel was om de revitaliseringsplannen in voor het publiek toegankelijke boekwerken te presenteren. Wij maken nu een aanzet met deze site Dommelse Kracht.

Onze nieuwste FILM: DOMMEL DE MOVIE I

Filmkanaal

Met de films op kanaal Dommelse Kracht verbeelden we de perikelen in de groene stad.

De Dommel die door de hele stad heen meandert

Met deze site houden we de revitaliseringsplannen levend. Niet gedreven door gemeentelijke en politieke belangen, wel door strijdlust voor een groene vitale stad. We maken graag de Eindhovenaren deelgenoot van het verhaal van groen Eindhoven.

De Dommel die door de hele stad heen meandert, vormt met zijn walkanten een prachtige ader, een mooi en onverwacht gebied dat zich dwars door Eindhoven een groene weg baant. Je zou haast zeggen: een gordel van smaragd.
Mede doordat de Dommel en zijn omgeving sinds enkele jaren deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur, is dit een beschermd gebied waarvoor veel aandacht bestaat. Eindhoven is meer. De stad heeft parken, groenstroken, bomen, plantsoenen. Maar ook: steen. Veel steen. Op veel plekken in de stad is dringend meer aandacht nodig voor het bestaande groen. Sommige parken en plantsoenen dreigen te verpieteren wanneer er niets gebeurt. Dat vraagt soms rigoureus ingrijpen door sommige bomen te kappen. Andere keren is het beter iets niet te doen: maaien op de verkeerde plaatsen bijvoorbeeld. Of overal het blad wegblazen, waardoor de bomen noodzakelijke voeding mislopen.
Deze website, een initiatief van Tom van Duuren, wil u bewust maken van het leefbare groen. Dommels groen. Doorkruist u deze website eens, en ontdek onverwachte plekken, gedurfde initiatieven. Of doorkruis de stad en geniet van de Dommelse vallei, van de groenplaatsen en bomen verspreid over de stad. Schrijf zelf commentaar of stuur foto’s naar info@tomvanduuren.nl.

Luchtige bosbodem

Voorbeeld voor de stadsboom beheerder

De landschappelijke vijver

Vijver in het Henri Dunantpark

Stilte bij de Karpendonkse plas

Aan de Dommel bij de Bennekel

Close Menu