Dommelse pracht

Het Groene Eindhoven is 100 jaar geleden ontworpen Dommelse Pracht. In 1918, juist na de eerste WO moest het gebeuren: de dorpen Gestel, Strijp, Tongelre, Stratum en Woensel moesten toch echt samengevoegd worden. De samenwerking tussen de gemeenten was onvoldoende om gezamenlijk de enorme bevolkingsgroei aan te kunnen. Aan de stedenbouwkundigen (toen net een nieuw vak) de eer om een plan te maken voor een nieuw Groot Eindhoven. Zij waren verrast over het groene gebied dat de nieuwe stad dooraderde: De Dommelvallei. In de decennia die volgden waarin een enorme stadsuitbreiding plaats vond, werd de groene Dommelvallei telkens weer geroemd.

In de jaren negentig waren al verschillende fabrieken die destijds geplaatst waren direct naast de waterleverancier: de Dommel en het open riool: De Dommel verdwenen. Carel van Dijk, werkzaam bij de gemeente Eindhoven wees op het belang van de Dommel in de driedeling van de stad: de driedeling: de westzone: de industriezone, daar wordt het geld gemaakt, het centrum, de plaats voor ontmoeting en markt en de Dommel als gebied waar al de drukke mensen zich kunnen ontspannen, waar ze kunnen loslaten.

De Ecologische Hoofdstructuur EHS van Nederland kreeg ook een structuuras dwars door een stad. Bizonder: dwars door Eindhoven.

De Europeese kaderrichtlijn water dirigeerde een waterbeheer in het stroomgebied van de Dommel waarbij meer ruimte moest komen voor water.

Al deze beleidslijnen leidde ertoe dat in 2010 – 2012 de Dommel opnieuw werd ingericht. Met ruimte voor natuur en water. Een groen gebied langs de Dommel dat een volwaardig deel is van onze driegelede stad.

Dommelse Prachten zijn: de Dommelvallei, de parken die aangelegd zijn sinds het bestaan van Groot Eindhoven. De rondweg in de stad is op zich ook een pracht, deze verbindt alle dorpen, dorpen die uiteraard op zandheuvels hun kern hadden, met elkaar. Tussengelegen zijn de beekvalleien van de Dommel, Tongelreep, Kleine Dommel en de Gender.

Eindhoven is een knap ontworpen groene stad. Geen gemakkelijke groene stad. Vanwege de leembodems van dit beekdal. Het waterbeheer van de stad heeft de sleutel voor de groene ambities in handen.

Close Menu