Stadsboswachters (jong en oud) gevraagd

Eindhoven heeft bossen en bosjes. Bossen zijn kwetsbaar, zeker in een stad die groeit en waar bouwers graag willen bouwen.

Bouwen en bos kan toch ook samen gaan?! Trudo bouwt op Srijp S een bostoren. Bouwen en bomen kan samen, bouwen en bos is nog nooit gedaan. Bouwen in een bestaand bos zonder het bosklimaat niet te schaden kan alleen met kleine hutjes waar mensen in wonen en ieder over een klein voetpaadje naar zijn/haar hutje gaat.

De bossen en bosjes kunnen sterker worden wanneer Eindhovenaren deze op waarde weten te schatten en er voor kunnen waken dat de ontwikkeling van de bosgebieden niet te niet gedaan wordt.

Foto: Martin van Rooij

Een bos is een vegetatie die veel tijd, vele jaren, eigenlijk eeuwen nodig heeft om rijk en divers te worden, om bijna een oerbos te worden.

Wij weten dat een stad een fijne leefplek kan zijn, wanneer er in en om de stad voldoende bossen zijn.

In Nederland is in 2020 daarom een nieuwe bossenstrategie gekozen. Nederland wil meer bossen in en dicht nabij de steden. De Nederlandse bosbouwwereld heeft in de verklaring van Groeneveld verklaard dat vooral oud bos telt. Pas bij hoge leeftijden van het bos is de ecologie rijk en zijn de klimaatfuncties van betekenis. Nieuw bos moet jong beginnen, het is niet anders. Bos wat nu al wat op leeftijd is moeten we op waarde schatten. Dat bos is dus al heel veel waard. Hoe oud is het oudste boscomplex van Eindhoven? 150 jaar? Is het een natuurlijk bos? Zo niet, wanneer en door wie is het aangelegd? De bomen in het bos zullen niet alle 150 jaar oud zijn. Misschien geen een boom meer van die leeftijd, maar de bosbodem is wel al zo lang in ontwikkeling.

Foto: Martin van Rooij

Het grootste bosgebied van Eindhoven is het gebied ten noorden van de Bezuidenhoutseweg. Dat zegt de naam van de straat al. In hete zomers merk je dat daar een bosklimaat heerst. Het is koeler en de lucht is vochtiger. Op open plekken waar de laatste jaren als gevolg van de hitte fijnsparren zijn gestorven is het nu al opmerkelijk heter en droogt het bos uit en heeft het bosklimaat een knauw gekregen.

Het kleinste bosgebied van Eindhoven? Woensdag 7 april 2021 worden de eerste bomen geplant op het VDMA terrein aan de Vestdijk. Deze bomen zullen deel uit  gaan maken van een stadsbos hartje stad. Het bosje wordt omsloten door gebouwen en door deze beschutting zal het mogelijk zijn dat er in het bosje een eigen bosklimaat bestaat. De definitie van een bos is een verzameling bomen dat een eigen klimaat heeft doen ontstaan in het bos.

De ontwikkelaar van het VDMA gebouw heeft Tom van Duuren gevraagd boswachter te zijn van dit jongste misschien wel kleinste bos van de stad.

Tom weet dat het met de stad goed kan komen wanneer voldoende mensen weet hebben van het bos en wachter zullen zijn van het bos en haar ontwikkeling. Daarom zal Tom, Eindhovenaren die dit willen, opleiden tot stadsboswachters.

Foto: Martin van Rooij
Foto: Martin van Rooij

Dit doet hij voor de stad. Omdat hij weet dat de bossen en bosjes met al wat er in leeft, dit nodig hebben en omdat met de boswachters veel meer stadsmensen kunnen gaan genieten van het bos.

Ongeveer een jaar gaat de opleiding duren. Je leert over het bos en over hoe met mensen om te gaan.

Foto: Martin van Rooij

 

De opleiding kost je geen geld, wel inspanning. Je gaat mee op excursies. Je gaat excursies leiden. Je gaat stukjes schrijven en filmpjes maken over de bossen van Eindhoven. Je gaat op drukke dagen kijken of de stadsmensen goed met het bos omgaan. Je gaat uitleg geven. Je gaat de plannen van de bouwers in de gaten houden.

Bij het goed afsluiten van de opleiding krijg je een boswachterjas met het opschrift op de rug: Stadsboswachter.

Een eerste startbijeenkomst was 5 juni 2021. 12 juni 2021 is de tweede startbijeenkomst. Een mooie groep mensen gaat de eerste cursusgroep vormen. Mensen die allen wat in te brengen hebben.

Foto: Martin van Rooij

 

Zolang het weer het toe laat is de cursus in excursievorm. Op zaterdag 10 juli is de eerste excursie. Verder iedere tweede zaterdag van de maand. Ongeveer een jaar gaat de opleiding duren. Je leert over het bos en over hoe met mensen om te gaan.

Een bos is meer dan een verzameling bomen dicht op één. Focus maken we in de cursus op het zien van de bosontwikkeling in de tijd. Het aflezen van de tijd in alle details.

Het ene bos is het andere niet. Daar gaan we oog voor hebben.

Foto: Martin van Rooij

 

Heb je ook belangstelling en je niet aangemeld. Je kunt je belangstelling laten weten. Neem contact op. Ik informeer je of en wanneer er een groep twee start.

Foto: Martin van Rooij
Foto: Martin van Rooij

Gratis bomengids

Wil je mensen meenemen voor een bomenwandeling of heb je behoefte aan een bomengids, die de Eindhovense bomenwereld voor je ontsluit? Uit het archief van natuurwerkplaats Meerhoven hebben we nog bomengidsen te verdelen. Heb je belangstelling laat het weten tomvanduuren33@gmail.com en kom gidsjes ophalen. 

Close Menu