Boombescherming

Hoe de stam en de wortels en het bodemleven te beschermen

Een maaimachine zou een stamvoet kunnen raken. Dit is te voorkomen door bijvoorbeeld takken nabij de stamvoet te leggen.

Drie esdoorns op het achterste veld van het Philips de Jongh Wandelpark te Eindhoven

Een maaimachine kan ook de wortels scalperen die dicht aan de oppervlakte liggen. Zou jammer zijn, wanneer dat gebeurt. In dit uitzonderlijke geval hebben we takken gelegd onder de gehele kroonprojectie van de boom. Een waarborg.

Aha, blad laten liggen, voor bodemleven, voor boomleven, voor betere bomen

NIEUW Binnenkort zullen verschillende bomen in de stad een markeringspaal krijgen. Op deze paal wordt een logo gebrand. Een dergelijke paal herinnert de medewerkers in het groen aan een speciale afspraak om bij de bewuste boom het blad te laten liggen. Voor de stadsboom kunnen we een levensloop bestendig boombeheer organiseren. Met bewustzijn voor de ontwikkeling van het wortelgestel in de loop van de jaren. Horizontale wortels worden dikker. Wortels die eerst 10 cm onder het maaiveld groeiden, steken nu al uit boven het maaiveld. O jee, uitsteken boven het maaiveld……..

Boombescherming begint bij het niet maaien zo dicht bij de stamvoet

Wegblijven met de maaimachine van de stamvoet voorkomt schade aan de bast van de stamvoet. Veel beter voor de boom en goedkoper in beheer.

Met dit brandmerk wordt het signaal gegeven.

Guus de Ridder heeft deze mal gemaakt

De eerste boom-attentiepaal

De eerste boom-attentiepaal plaatst Isa van Duuren in het Philips de Jongh wandelpark.

Achter deze paal NIET maaien en het BLAD laten liggen

NO GO AREA voor de maaimachine

Onder de boomkronen is het nu een NO GO AREA voor de maaimachine en de bladruimers. Zie de transparante boomkronen. Verontrustend.

Vleugelnoot Henri Dunantpark

Bij de Vleugelnoot in het Henri Dunantpark bleef al blad achter. Vijf meter buiten de bladcirkel lagen nog wortels aan de oppervlakte die beter intact moeten blijven. Daarom plaatsen we de boom-attentie palen op wel 5 meter buiten de bladcirkel, nog net op de kroonprojectie.

Beschutting van de boom

De zelfde boom in het Henri Dunantpark enkele weken later. Op de rand van de boomkroon wordt de beschutting gezocht. De hond kan in de schaduw liggen. De bodem voelt al zachter aan.

Maaien van boomwortels

Het jaarlijks meerdere keren maaien van de boomwortels is mogelijk. Maar dat past toch niet in de slimste regio van de wereld? De foto toont een wortel van een plataan aan de Vijfkamplaan te Eindhoven

Drie rode beuken krijgen een NO GO AREA voor de gazonmaaier

In de Eindhovense wijk, het Driehoeksbos, in de Forclazpas staat een drietal rode beuken. Met vier stevige palen hebben deze bomen een NO GO AREA voor de gazonmaaier gekregen. De eerste oppervlakkig liggende wortels werden al door de maaimachine beschadigd. Beluchting en een injectie met bodemleven zou een passende volgende stap zijn. De inzet is geleidelijk aan met de tijd met hulp van het bodemleven een super groeiplaats in te richten. De bomen wortelen al behoorlijk diep voor Eindhovense begrippen. De diepere beworteling kan gestimuleerd worden. Buurtbewoners waren geïnteresseerd om te horen van de zorg voor hun bomen.

Vleugelnoot in het Bonifatiuspark heeft vier markeringspalen gekregen

In het Bonifatiuspark staat een Vleugelnoot, die al wat ijl wordt in de kroon. Het doorwortelbaar domein van deze boom is op te waarderen. Dit begint met een een viertal markeringspalen. Deze palen alleen al wekken de belangstelling van de bewoners. ‘O hebben wij zo’n bijzondere boom hier?’

Grasboom border bij zwarte noten

Het zelfde geldt bij de zwarte noten aan de Kennedylaan. ‘O, ik dacht dat dat wilde kastanjes waren’. Deze boomgroep is geweldig groen kapitaal voor de stad. De aandacht voor de boom heeft verschillende passanten al meer plezier gegeven.

Zwarte noten, ca. 50 jarig groen kapitaal.

Close Menu